Kuntavaalit

Tänään 14.5. saimme ehdokasnumeromme – minua voi äänestää Kemissä numerolla 68. Ennakkoäänestys järjestetään 26.5.-8.6.2021 ja vaalipäivä on 13.6. Olen tälle sivulle koonnut itselle tärkeitä teemoja.

Vihreä ja Viihtyisä Kemi

Huomioidaan kaikessa päätöksenteossa ympäristö ja monimuotoinen luonto. Edistetään kiertotaloutta ja varmistetaan, että esim. kierrätysastioita on tarpeeksi kaikkien saatavilla. Lisätään/kehitetään kaupunkimetsiä, puisto- ja viheralueita.

Lasten ja nuorten hyvinvointi

Panostetaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen laatuun. Huolehditaan, että kiusaamiseen puututaan ajoissa. Panostetaan ennaltaehkäiseviin ja matalankynnyksen nuorisopalveluihin. Varmistetaan, että apua on helposti saatavilla.

Ennaltaehkäisevät palvelut

Kehitetään ennaltaehkäiseviä sosiaali-, liikunta- ja terveyspalveluita, esim. mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä perhe- ja neuvolapalvelut. Tavoitteeni on, että tarvittavan avun ja hoidon piiriin pääsee viikon sisällä yhteydenotossa..

Julkinen liikenne

Lisätään julkista liikennettä ja kannustetaan bussin käyttöön sujuvalla liikenteellä sekä kohtuullisilla hinnoilla. Helpotetaan työmatkojen kulkemista julkisella liikenteellä. Tämä on samassa linjassa myös vihreän ja kestävän Kemin kanssa sekä voi helpottaa yksityisautoilun vähentämistä.

Osallisuus

Kuntalaisten osallistaminen päätöksenteossa on tärkeä asia. Kehitetään ja lisätään vaikuttamisen mahdollisuuksia. Nuorten ääntä tulee kuulla enemmän, esim. vahvistamalla Nuorisovaltuuston roolia kunnassa. Nuorisovaltuustolle tulisi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnan eri toimielimiin ja annettava suora aloiteoikeus kunnanvaltuustoon.

Lue lisää Allianssin, Nuva ry:n, Lastensuojelun keskusliiton ja Seta ry:n kuntavaalitavoitteista:

Nuorisoalan kuntavaalitavoitteet (Allianssi)

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n kuntavaaliteesit

Lastensuojelun keskusliiton kuntavaalitavoitteet

Seta ry: Sateenkaarikunta

Muita kampanjoita, joihin olen sitoutunut:

Vastuulliset hankinnat -kampanja

Työturvallisuuskeskus #aikuistenoikeesti

Changemaker #luonnonpuolella

Create your website with WordPress.com
Aloitus
%d bloggaajaa tykkää tästä: