Kaikki tuki nuorille

Kirjoitin mielipidekirjoituksen Lapin Kansaan nuorten hyvinvoinnista ja koronan vaikutuksista nuoriin. Nuoriso-ohjaajana olen hyvin huolissani siitä, miten nuoret jaksavat ja onko heillä ketään jolle puhua. Nyt on aika tukea nuoria ja nuorten kanssa työtä tekeviä, jotta kukaan ei jäisi yksin.

Nuorten hyvinvointi on vaakalaudalla. Uutisissa on tuotu esiin nuorten haasteita korona-aikana. Opiskelu ei suju, ei pääse näkemään kavereita, harrastukset on tauolla, nuorisotilatkin on joissakin paikoissa kiinni ja niin edelleen.

Miten voimme ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja koronan vakavia negatiivisia vaikutuksia nuoriin? Nuorten hätä tulee ottaa vakavasti ja sen suhteen tulee tehdä nopeita toimia. Onko nuorille paikkaa, johon mennä tai henkilöä, jolle soittaa kun ei enää jaksa ja ahdistaa?

Mieli ry kertoo, että huoli koronaviruksesta näkyy kriisipuhelimessa ja Sekasin-chatissa. Chatissa nuoren oloa pyritään rauhoittamaan ja miettimään keinoja, joilla oloa voi helpottaa. Myös opiskelijajärjestöt, kuten Suomen lukiolaisten liitto ja Suomen ammattiin opiskelevien liitto ovat ottaneet kantaa nuorten ahdinkoon ja mielenterveyden haasteisiin.

Entä kun nuori ei pääse puhumaan kriisipuhelimeen tai viesti Sekasin-chatissa ei mene perille? Entä jos nuori ei saa aikaa koulukuraattorille tai terveydenhoitajalle? Kenelle nuori voi purkaa ahdistustaan?

Ennaltaehkäisevä nuorisotyö nuorisotiloilla ja kouluissa sekä harrastuksissa ovat tärkeitä syrjäytymisen ehkäisemisessä. Jos nuorisotilalle ei pääse koronan takia, olisi nuoriso-ohjaajan hyvä olla tavoitettavissa sosiaalisen median eri kanavissa. Kysytään nuorilta, mitä heille kuuluu ja osoitetaan tukemme.

Kirjoittaja on nuoriso-ohjaaja ja sosionomi.

Ammattiin valmistuminen ja lähestyvät kuntavaalit

Valmistuin Lapin ammattikorkeakoulusta. Tuntuu aika uskomattomalta sanoa se ääneen. Valmistuin 9.4.2021 sosionomiksi. Voisinko jopa sanoa, että unelma-ammattiin. Piti ottaa viikonloppuna valmistujaiskuva vaalivideon kuvailun yhteydessä, mutta se hieman unohtui. Pitänee jossain vaiheessa ottaa sellainen edustava potretti. Onneksi se paperi ei vanhene. Kevät on jo pitkällä ja eilen olisi pitänyt olla vaalipäivä. Tuloksia saadaan jännittää sitten kesäkuussa 13. päivä.

Eilen vaalijuttuja miettiessäni ja tehdessäni tuli mieleen, että vaalityö on kallista. Mielelläni käytän omaa aikaa vaalijuttuihin ja asioiden tutkimiseen, koska pidän siitä, mutta jos minulla olisi enemmän rahaa käytettävissä voisin suunnitella todella hienoja juttuja ja vieläpä toteuttaa ne. Onneksi sosiaalisen median päivittäminen tai blogin kirjoittaminen ei maksa mitään. Koen, että omalla positiivisella asenteella ja omia ajatuksia avaamalla tavoitan he, jotka minua haluavat vaaleissa äänestää ja jotka jakavat ehkä samoja huolia kuin minä tai samoja ajatuksia. Kaikesta ei tietenkään tarvitse olla samaa mieltä, mutta minusta on hyvä käydä keskustelua asioiden eri puolista ja pohtia erilaisia näkökulmia oman näkökulman lisäksi.

Viikonloppuna pyörittelin päässä myös sloganeita, sillä olen halunnut jo pitkään keksiä omille ajatuksilleni tiivistävän lausahduksen. Minun lausahduksen taustalla on se ajatus, että nuoria ei edelleenkään kuulla tarpeeksi kunnan päätöksenteossa. Esim. Nuorisovaltuusto toimii hienosti jo nuorten äänenä, mutta jotain vielä puuttuu – konkreettinen kuuleminen. Siksi haluankin olla ”Nuorten ääni”. Kuuntelen kaikkia kuntalaisia, mutta painotan tällä sitä, että nuoria ei saa unohtaa missään vaiheessa päätöksenteossa. Nuorten ääni on tärkeää myös itse vaaleissa. Vaaleissa todella moni nuorista jättää äänestämättä, mikä vaikuttaa jo suoraan siihen, keitä valtuustossa istuu ja kuuluuko nuorten ääni.

Jos olet joskus miettinyt, että olisi mukava vaikuttaa enemmän oman kunnan asioihin ja olisit ehkä halukas asettumaan ehdollekin, vielä on aikaa 4.5. asti. Jos herää kysymyksiä tai ajatuksia koskien vaaleja, voit olla yhteydessä minuun tämän blogin kautta, somessa (IG, Facebook, Twitter) tai sähköpostitse anniina.kumpula@outlook.com. Mietitään yhdessä. 🙂

Hyvää alkanutta viikkoa ja mukavaa kevään jatkoa! Vaaleja kohti mennään.

Tärkeät päivämäärät vaaleissa:

 • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
 • ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot) vahvistaminen: 14.5.2021
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. – 8.6.2021
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 2. – 5.6.2021
 • vaalipäivä sunnuntai 13.6.2021
 • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021 
 • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.

Olen #äänilapselle

Olen SDP:n kuntavaaliehdokkaana #äänilapselle.

Lasten yhdenvertaisuus tulee varmistaa kunnan valinnoilla.

Kunnalla ja sen palveluilla on iso vaikutus siihen, miten lapsi mieltää yhteiskunnan ja kokeeko hän olevansa osa sitä. Syrjintä, ulkopuolelle jääminen ja kokemus osattomuudesta voivat jättää syvät arvet. Jos lapsi tai nuori saa apua silloin, kun sitä tarvitsee, luottamus yhteiskuntaa kohtaa vahvistuu. Joskus yhdenvertaisuus edellyttää myös positiivista erityiskohtelua. Sellainen kunta, joka lisää määrätietoisesti lasten yhdenvertaisuutta, on hyvä paikka kasvaa. Hyvä kunta tarjoaa lapsille tasavertaiset mahdollisuudet harrastaa, huolehtii kouluruuan laadusta ja huomioi erilaiset perheet, lapsiryhmät ja elämäntilanteet.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadusta ei saa säästää.

Kunnat ovat jo säästöpaineissa kohdistaneet leikkauksia perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen resursseihin. Kunnissa on myös eriäviä käytäntöjä, erilainen palvelutaso sekä erilaiset palvelumaksukäytännöt. Tämä johtaa eriarvoisuuteen lasten ja perheiden välillä. Jokaisen perheen tulisi voida asuinpaikasta riippumatta luottaa siihen, että lähipäiväkodin tai -koulun palvelut ovat laadukkaita. Keskeisimmät edellytykset onnistumiselle perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa ovat riittävä ja koulutettu henkilökunta sekä sopivan kokoiset lapsiryhmät. Lapsi saa tukea tarpeensa mukaisesti ja kasvaa itseensä ja kykyihinsä luottavaksi aikuiseksi, kun nämä ed. mainitut asiat toteutuvat. Myöhemmin hän vuorostaan kannattelee oman kuntansa taloutta.

Lapset ja nuoret ovat kuntalaisia – heitä tulee kuunnella!

Lapset ja nuoret ovat myös kunnan asukkaita, ei pelkästään palveluiden käyttäjiä. Heidän mielipiteet ovat tärkeitä. He katsovat asioita eri näkökulmasta kuin aikuiset ja tuovat tärkeää tietoa, kun palveluja kehitetään. Lasten osallistamiseen on havaittu monia hyviä menetelmiä, kuten osallistava budjetointi, nuorisovaltuuston toiminta sekä eri lapsiryhmien kuuleminen (erityisesti heikommassa asemassa olevien ja erityisryhmien) palveluissa ja osana päätöksentekoa. Järjestöt ovat kuntien apuna lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistamisessa. Viisaassa kunnassa varmistetaan ja tuetaan hyvinvointia lisäävien järjestöjen toimintaa ja tehdään yhteistyötä niiden kanssa.

Lapsivaikutusten arviointi on tiedolla johtamista.

Kaikilla kunnan päätöksillä on käytännössä jonkinlaisia, välillisiä tai suoria, vaikutuksia lapsiin. Liian usein käy niin, että lasten tai lapsiryhmien tilanteisiin vaikuttaa ennakoimattomasti useat erilliset päätökset yhdessä, ja vielä ikävällä tavalla. Lapsivaikutusten arvioinnilla voidaan ehkäistä tällaisia riskejä ja vahvistaa päättäjien ymmärrystä siitä, mitä päätös tulee konkreettisesti tarkoittamaan lasten ja perheiden arjessa. Etenkin nyt talouspäätösten lapsi ja perhevaikutusten arviointi on erityisen keskeistä, jotta haitalliset päätökset voidaan välttää ja kriisin pitkäaikaiset, negatiiviset vaikutukset torjua. Tarjolla on paljon materiaalia lapsivaikutusten arviointiin ja hyväksi havaittuja työkaluja. Lapsi- ja perhejärjestöt myös tarjoavat tukea mielellään.

Olen sitoutunut Anna ääni lapselle -kampanjaan ja aion tehdä parhaani kunnanvaltuutettuna, jotta lasten ja nuorten tasa-arvoisuus paranisi ja Kemin päätöksenteossa kuunnellaan enemmän lapsia ja nuoria. Tämän kampanjan lisäksi olen sitoutunut Allianssin Nuorten puolella – kuntavaaliohjelmaan, Nuorisovaltuustojen Liitto (Nuva) ry:n tavoitteisiin ja Seta ry:n vaaliteemoihin.

Muista äänestää kuntavaaleissa 13.6.! Äänesi vaikuttaa siihen, kuka kunnassa päättää näistä ja monista muista asioista.

Minna Canthin ja tasa-arvon päivä 19.3.

Kuva Kemin Demareiden Instagram-tililtä.

Mitä minulla tulee mieleen näin tasa-arvon päivänä?

Tehtävää on vielä paljon. Edelleen naiset saavat todistella kykyjään ja kohtaavat käsittämättömän paljon vihaa ja törkeitä kommentteja, kuten esim. Naton tutkimus osoittaa.

”Viisi eniten kohteeksi joutunutta ministeriä ovat naisia, ja heihin suuntautuu valtava naisvihamielinen hyökkäys, jossa kyseenalaistetaan heidän arvonsa, päätöksentekokykynsä ja johtajuusominaisuutensa”, raportissa todetaan.

THL määrittelee tasa-arvon seuraavasti:

”Sukupuolten tasa-arvolla tarkoitetaan usein sekä muodollista tasa-arvoa, eli syrjimättömyyttä ja yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia, että tosiasiallista tasa-arvoa esimerkiksi päätösten lopputulosten suhteen. ”

Miten me sitten voimme edistää tasa-arvoa?

Tässä esimerkiksi muutama hyvä keino meille jokaiselle:

 • Vaikuttavassa tasa-arvotyössä sukupuolinäkökulma otetaan huomioon kaikessa toiminnassa.
 • Kunnalla on tasa-arvosuunnitelma sekä henkilöstä että toimintaa koskien. Tästä suunnitelmasta myös pidetään kiinni ja sitä päivitetään tarpeen mukaan.
 • Kunta voi myös vaatia, että oppilaitokset laativat omat tasa-arvosuunnitelmansa.
 • Edellytetään sukupuolivaikutusten ennakkoarviointia kaikissa päätösehdotuksissa.
 • Nostetaan aktiivisesti esiin tasa-arvokysymyksiä.
 • Seurataan ja viestitään tasa-arvotietoa.
 • Kuullaan asiantuntijoita ja kohderyhmiä.
 • Varmistetaan tasa-arvotyön jatkuvuus ja resurssit.
 • Vahvistetaan omaa osaamista tasa-arvoasioissa.

Lisää tietoa THL:n sivuilta

Sitoudun itse 100-prosenttisesti edistämään tasa-arvoa kunnassani ja ottamaan kantaa epäkohtiin, jos sellaisia huomaan. Kuuntelen kaikkia kuntalaisia ja pyrin tekemään parhaani sekä vaadin kaikessa päätöksenteossa tasa-arvon huomioimisen.

Vaikka tasa-arvo ei ole vielä valmis, olen silti ylpeä monesta asiasta, muun muassa:

 • Suomessa on lapsilla oikeus varhaiskasvatukseen ja oppivelvollisuus takaa kaikille pääsyn kouluun.
 • Suomessa on tasa-arvolaki, joka on säädetty 1986.
 • Tasa-arvoinen avioliittolaki hyväksyttiin v. 2014 eduskunnassa.
 • Hallituksen uusi perhevapaamalli julkistettiin tänä keväänä (2021).
 • Naisilla ja miehillä on samat oikeudet kouluttautua ja osallistua työelämään.

Näihin tasa-arvoisiin mietteisiin,

Hyvää viikonloppua kaikille!

Kansainvälinen naistenpäivä 8.3. #eihymyilytä

Tänään on kansainvälinen naistenpäivä, ja mua #eihymyilytä. Miksi mua ei sitten hymyilytä, vaikka naisten saavutuksia juhlistettaisiinkin?

Hymyilyyn ei ole juuri aihetta, koska:

 • Tyttöjen oikeuksien toteutumisessa on räikeitä puutteita etenkin kehittyvissä maissa. 
 • Maailmassa 120 miljoonaa alle 20-vuotiasta tyttöä on kokenut seksuaalista väkivaltaa.
 • Joka vuosi 12 miljoonaa alaikäistä joutuu naimisiin ja 70 000 teini-ikäistä tyttöä kuolee raskaudesta ja synnytyksestä aiheutuviin komplikaatioihin.
 • Pandemian aikana naisiin kohdistuvan väkivallan, työtaakan ja palkanleikkausten kerrotaan kasvaneen.
 • Puolassa naiset vastustavat naistenpäivän marssilla varsin tuoreeltaan hyväksyttyä lakia, joka kieltää abortin Puolassa lähestulkoon täysin.
 • Maailman talousfoorumin tutkimuksen mukaan nykyisellä muutostahdilla sukupuolten väliseen tasa-arvoon ei päästä vielä nykysukupolvien elinaikana.
 • Laajamittainen naisiin kohdistuva häirintä ja väkivalta on tänäkin päivänä vakava este naisten tasa-arvoiselle osallisuudelle ja vaikuttamismahdollisuuksille sekä samalla demokratian toteutumiselle.
 • UN Women Suomen mukaan muun muassa naispoliitikkoihin ja -päättäjiin kohdistuva häirintä ja väkivalta rajoittavat naisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon tai pyrkiä poliittiseen virkaan.
 • YK-liitto kertoo, että yli 40 prosenttia suomalaisista naisista on joutunut 15 vuotta täytettyään miehen tekemän fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai uhkailun kohteeksi.
 • Yksi sinnikkäimmistä työelämän tasa-arvo-ongelmista ovat sukupuolten väliset palkkaerot. Naisten ansiot ovat YK-liiton mukaan Suomessa keskimäärin 16 prosenttia miesten ansioita pienemmät. Maailmanlaajuisesti palkkaero on 22 prosenttia.

Vielä on todella paljon matkaa tasa-arvoiseen maailmaan. Toki myös hymyilemisen aiheita löytyy, kuten mm. naisten äänioikeus Suomessa, naisten mahdollisuus kouluttautua ja työllistyä Suomessa ja pitkälti koko EU:n alueella, Suomen naispääministeri Sanna Marin ja naispresidentti Tarja Halonen. Toivoisin, että jokainen ottaisi huomioon sen, että omalla toiminnallaan on myös iso merkitys. Sillä on merkitystä, että miten toisille puhutaan, kunnioitetaanko toisia sukupuolesta ja taustoista riippumatta, toimitaanko demokratian ja tasa-arvon puolesta sekä toteutuvatko tyttöjen ja naisten oikeudet eli ihmisoikeudet.

Itse toimin parhaani mukaan tasa-arvon puolestapuhujana niin yksityishenkilönä, työntekijänä kuin kunnallisvaaliehdokkaanakin. Suosittelenkin kaikkia ottamaan seurantaan useita järjestöjä, jotka tekevät tasa-arvotyötä.

Näitä ovat esimerkiksi:

Nautitaan niistä hyvistä asioista, joita meillä on ja joita olemme jo saavuttaneet eikä lopeteta työtä tasa-arvon puolesta, sillä tehtävää on vielä – vuoden jokaiselle päivälle.

Hyvää naistenpäivää kaikille!

Olen nuorten puolella

Meillä tulee taata nuorille heidän tarvitsemansa palvelut sekä huomioida ennaltaehkäisevä tuki jo rakenteissa.

❗Nuorten matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluja tulee olla riittävästi saatavilla.

❗Kunta tekee nuorten syrjäytymiseen puuttuvan ohjelman tai huomioi nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kunnan strategiassa.

❗Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus vähintään yhteen maksuttomaan harrastukseen.

❗Kunnassa tulee olla käytössä osallistuva budjetointi, jossa myös alaikäiset nuoret saavat vaikuttaa äänestämällä.

❗Kunnissa nuorisotyötä tekevillä ammattilaisilla tulee olla riittävät valmiudet edistää nuorten yhdenvertaisuutta sekä riittävästi tietoa ihmisoikeuksista, sukupuolen moninaisuudesta ja rasismista.

#nuortenpuolella #allianssi #kuntavaaliehdokas #ehdokas #sdp #kemi

Miksi halusin mukaan politiikkaan?

Olen pohjimmiltani luonto- ja tasa-arvoaktivisti.

Ilmastokriisi on todellinen asia, jota ei voida enää sivuttaa. Ei arjessa, työpaikoilla, kotona, naapurustossa, kuntapolitiikassa, eduskunnassa.. Se koskettaa meistä ihan jokaista. Jokaisen kunnan tulee kantaa vastuu ja tehdä kunnianhimoisia ilmastotoimia.

Tasa-arvoa tulee edistää ja siitä tulee pitää kiinni. Tasa-arvo, kuten muut ihmisoikeudet, kuuluvat kaikille. Samoin kuin ilmastoasiat, tasa-arvo tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa. Luontokato ja epätasa-arvoisuus aiheuttavat molemmat eriarvoisuutta, pahoinvointia ja epävarmuutta.

On paljon muitakin tärkeitä asioita ilmaston ja tasa-arvon lisäksi. Demokratia, oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, osallisuus, vaikuttaminen, tasa-arvoinen äänioikeus jne. Näitä tulee vaalia yhtä kunnianhimoisesti ja mielestäni jokaisen poliitikon tulisi seistä näiden takana sekä toimia näiden arvojen ja periaatteiden mukaan.

Olen nuoresta asti halunnut tehdä työtä ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja turvatakseni edellä mainittuja asioita. Olen ollut monessa mukana – tukioppilas- ja tuutoritoiminnassa, opiskelijakunnassa, opiskelijajärjestössä ja vapaaehtoistyössä. Kaikki ovat ohjanneet minua yhä enemmän vaikuttamisen ja politiikan suuntaa, sillä olen huomannut kuinka paljon hyvää voi saavuttaa tekemällä hyviä asioita. Alan valintaan on myös vaikuttanut halu auttaa. Olin ensin menossa opiskelemaan lähihoitajaksi, mutta mutkan kautta löysinkin itseni Kemistä opiskelemassa sosionomiksi. Titteli ei ole minulle tärkein seikka, vaan se, että voin työskennellä ihmisten parissa ihmisten hyväksi – ihmisenä ihmiselle.

Kuka olen?

Olen Anniina Kumpula – 22 vuotias melko tuore Kemiläinen.

Muutin tänne vuonna 2017 opiskelemaan sosionomiksi Lapin ammattikorkeakoulussa. Rakastuin Kemiin – meren kaupunkiin, jossa asuu ystävällisiä ihmisiä, ja jossa ei ole kiire minnekään. Opintoni ovat loppusuoralla ja valmistun tänä keväänä. Olen työskennellyt opintojen ohella kaupanalalla, ja tänä keväänä aloitin työskentelyn nuoriso-ohjaajana.

Miksi aloin kuntavaaliehdokkaaksi?

 • Olen aina ollut kiinnostunut vaikuttamisesta.
 • Olen ollut mukana aina koulujen oppilaskunnan hallituksissa ja opiskelijajärjestöjen hallituksissa sekä toiminut tuutorina ja tukioppilaana, joissa olen saanut esimakua, mitä vaikuttaminen ja hyvinvoinnin edistäminen voi olla.
 • Olen haaveillut, että saan tehdä työtä luonnon, hyvinvoinnin ja tasa-arvon puolesta.

Vapaa-aikana tykkään käydä luonnossa, katsoa hyviä sarjoja, tehdä hyvää ruokaa, seurata somessa hyviä keskusteluja sekä lukea kiinnostavia uutisia ja juttuja. Katson myös mielelläni hyviä dokumentteja ja ajankohtaisohjelmia.

Lähellä sydäntäni ovat luonto, hyvinvointi ja tasa-arvo. Pidän tärkeänä, että lasten ja nuorten hyvinvointia ja heille suunnattuja palveluita kehitetään, muita kuntalaisia unohtamatta. Kaikki kuntalaiset ovat tärkeitä ja palvelut tulisivat olla kaikille helposti ja matalalla kynnyksellä saavutettavissa. Haluan, että Kemi on viihtyisä ja hyvä paikka asua.

Tärkeimmät vaaliteemaani ovat Vihreä ja viihtyisä Kemi, työllisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä ehkäisevien sosiaali-, liikunta- ja terveyspalvelujen kehittäminen

Create your website with WordPress.com
Aloitus